صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   انیمیشن انفجار مخازن پروپان پتروشیمی خارک

 

 انفجار مخازن پروپان


پتروشیمی خارک

 

  

آتش سوزی مخازن پروپان پتروشیمی خارک به علت نشت گاز در مسیر فلر و فرسوده بودن شیرهای کنترل سطح و فشار مخازن

 

 

  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"