صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   طراحی تجهیزات فرآيندی و تهيه Process data Sheets

 

 
 


 

 طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Data Sheets


 

عنوان دوره

کد دوره

تعداد جلسات

(ساعت)

شهریه دانشجویی دوره با تخفیف(تومان)

شهریه آزاد دوره بدون تخفیف(تومان)

 

PDS03

     

طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process Data Sheets


24 ساعت

450000

640000

 

 

هدف دوره :

 هدف از این دوره آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process Data Sheets  می باشد.

 

 

محتوای دوره :

 

  معرفي Specification هاي پروژه در طراحي تجهيزات از قبيل:

·       Process Sizing criteria

·       Basic Engineering Design Data

1- نحوه محاسبه دما و فشار طراحي براي حالت هاي مختلف

2- سايزينگ خطوط

    سايزينگ خطوط مايع، گاز و دو فازي با نرم افزارهاي مختلف

    تهيه مدرك Line List

3- جداكننده ها و برج ها

    معرفي انواع جدا كننده ها و برج ها

    معرفي استاندارد و دستورالعمل هاي مربوط به طراحي جدا كننده هاي دو و سه فازي و برج ها

    نحوه سايزينگ به همراه حل مثال براي چند نمونه جدا كننده

    نحوه سايزينگ به همراه حل مثال براي برج تقطير

    تهيه ديتا شيت فرايندي براي جداكننده، راكتور و برج

4- پمپ و كمپرسور

    معرفي انواع پمپ ها و كمپرسورها

    معرفي استاندارد و دستورالعمل هاي مربوط به طراحي و محاسبات هيدروليكي براي پمپ و كمپرسور

    نحوه محاسبات هيدروليكي به همراه حل مثال براي پمپ

    نحوه محاسبات هيدروليكي به همراه حل مثال براي كمپرسور

    تهيه ديتا شيت فرايندي براي پمپ و كمپرسور

5- شيرهاي اطمينان

    آشنايي با استانداردهاي API-520, API-521, API-526 در طراحي شيرهاي اطمينان

    آشنايي با سناريوهاي محتمل براي افزايش فشار در تجهيزات و لزوم استفاده از شيرهاي اطمينان

    نحوه سايزينگ شيرهاي اطمينان براي سه حالت گاز، بخار آب و مايع

    نحوه انتخاب شير اطمينان

6- مبدل هاي حرارتي و كولر هاي هوايي

    معرفي انواع مبدل هاي حرارتي و كولر هاي هوايي

    معرفي استاندارد و دستورالعمل هاي مربوط به طراحي مبدل هاي حرارتي و كولر هاي هوايي هاي

    نحوه سايزينگ مبدل هاي حرارتي به كمك نرم افزار HTRI

    نحوه سايزينگ كولرهاي هوايي به كمك نرم افزار HTRI

    تهيه ديتا شيت فرايندي براي مبدل هاي حرارتي و كولر هاي هوايي

7- تجهيزات جانبي از قبيل Mixer, Filter, Ejector, …

تهيه ديتا شيت فرايندي براي تجهيزات جانبي از قبيل Mixer, Filter, Ejector, …

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"