صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی شیمی با کد 1257 دارای 150 سوال بوده که در یک دفترچه ارائه شده و  داوطلبان مجموعا 200 دقیقه وقت برای پاسخ گویی به سوالات دارند.
دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی شیمی و اطلاعات آزمون مربوط به آن به شرح زیر است:

مواد امتحانی

ضریب دروس

تعداد سوال

از شماره

تا شماره

زبان انگلیسی - عمومی و تخصصی

1

30

1

30

انتقال حرارت 1 و 2

3

15

31

45

ترمودینامیک 1 و 2

3

20

46

65

مکانیک سیالات 1 و 2

2

15

66

80

کنترل فرآیندها

1

15

81

95

انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2

4

20

96

115

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

2

15

116

130

ریاضیات (کاربردی-عددی)

3

20

131

150

 

آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فرآوری و انتقال گاز با کد 1289 دارای 140 سوال بوده که در یک دفترچه ارائه شده و  داوطلبان مجموعا 180 دقیقه وقت برای پاسخ گویی به سوالات دارند.
دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز و اطلاعات آزمون مربوط به آن به شرح زیر است:


مواد امتحانی

ضریب دروس

تعداد سوال

از شماره

تا شماره

زبان انگلیسی - عمومی و تخصصی

2

30

1

30

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی-عددی)

2

15

31

45

ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 و 2

3

20

46

65

انتقال حرارت 1 و 2

3

20

66

85

انتقال جرم

2

15

86

100

عملیات واحد 1 و 2

3

20

101

120

مکانیک سیالات 1 و 2

2

20

121

140

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"