صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انتقال حرارت

انتقال حرارت

 

آزمون

مبحث آزمون

 

 

25% اول

 

روش‌های انتقال حرارت: قانون هدایت فوریه، خواص گرمایی مواد، معادلات انتقال حرارت در مختصاتهای سه گانه

(کارتزین، استوانه‌ای و کروی)، اعمال شرایط مرزی و اولیه در معادلات، انتقال حرارت هدایتی در مختصات مختلف،

مکانیزم انتقال حرارت در گازها، مایعات و جامدات، محاسبه نرخ انتقال حرارت، مقاومت حرارتی و حالتهای سری و

موازی، مقاومت حرارتی تماس، عایق‌بندی و شعاع بحرانی، انتقال حرارت در پره‌ها در شرایط مختلف


 

25% دوم

 

انتقال حرارت هدایتی چند بعدی، هدایت حرارتی گذرا، روش ظرفیت گرمایی فشرده، عدد بدون بعد بایو، عدد بدون بعد

فوریه، جسم نیمه بی‌نهایت، نمودار‌های هیسلر، ترموکوپل‌ها، روش‌های عددی (تفاضل محدود) و  ترسیمی، هدایت

ناپایا در سیستم‌های چند بعدی


 

 

 

25%

سوم

 

انتقال حرارت جابجایی، لایه مرزی و معادلات آن، ضریب انتقال حرارت محلی و متوسط، تشابه پدیده‌های انتقال، اعداد

بدون بعد(Re-EC-Nu-St-Pe)، جریان روی شکلهای هندسی (صفحه تخت، استوانه و کره)، جریان داخلی، جابجایی

طبیعی و معادلات مربوطه، عدد بدون بعد Gr، معادلات انتگرالی ون کارمن، جابجایی طبیعی روی یک صفحه

عمودی، جابجایی طبیعی روی استوانه، جابجایی طبیعی داخل فضای بسته، ترکیب جابجایی طبیعی و اجباری، انتقال

حرارت اطراف کره


 

 

 

25% چهارم

 

جوشش، عوامل موثر بر جوشش استخری، بیشینه شارحرارتی در جوشش استخری، میعان، میعان فیلمی و قطره ای،

مبدل‌‌های حرارتی و انواع آنها، ضریب کلی انتقال حرارت، رسوب‌گذاری در مبدلها، تحلیل مبدل‌های حرارتی،روش

NTU-3، تشعشع، اصطلاحات مربوط به تشعشع، قانون کیرشهف، قانون استفان بولتزمن، قانون توزیع پلانک، قانون

جابجایی وین، جسم سیاه، جسم خاکستری، سپرهای تشعشعی، ضریب شکل، پدیده گلخانه‌ای، انتقال حرارت تشعشعی

در گازها، کوره، مفاهیم در رابطه با کوره

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"