صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان خوزستان - آبادان

نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در آبادان:

 

مدیر اجرائی: مهندس خیرخواه              09185070350  

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"